Iedereen kan bij ons getest worden, ongeacht nationaliteit.